Současnost
a vize

Podporujeme místo kde podnikáme

Zpracováváme lokální dřevo buď zákazníkem dodané jako službu nebo realizujeme prodej samotného řeziva pro soukromníky či stavební firmy.

Soběstačnost a
udržitelnost

Chráníme lesy


Budujeme vlastní vodní elektrárnu


Zaměstnáváme lidi z okolí


Zpracováváme celou dřevněnou surovinu ad A až do Z